Henskens

Boomveiligheidscontrole met advies en attest!

Advies en attest – boomveiligheidscontrole

Bij Henskens zorgen wij ook voor een advies en attest voor uw bomen. Daaronder vallen o.a. een kapvergunning, of een attest bij schadegevallen en boomveiligheidscontrole.

Door middel van een boommeting testen wij de veiligheid en achterhalen we mogelijke gevaren en gezondheidsproblemen van de bomen. Op basis van de resultaten kunnen wij u een juist advies en conclusie geven.